Kari tråkker i salaten, en podkastserie for Fabel om forsøkene på å være bonde i byen. Publiseres hver 14.dag fram til jeg låser og lukker.

https://www.fabel.no/kari-trakker-i-salaten/