#9 Selskapsreisen

Fordøyelser på ferie i årene 1896 og 1967, spør oss ikke hvorfor. 

Elendige elefanter i Chicago, snablene på death row, hauk og due, ballonger, spagetti og skiftenøkler, den store togreisen gjennom Europa og Caravellens kastanjetter, tarmtotter og jungmenn fra Siam!