#16 Fraksjoner! Fiender overalt!

Var det offentlige ordskiftet i 1970 preget av tillit, nestekjærlighet, gjensidig respekt og alt som godt og vakkert (og litt kjedelig) er? Neida! Heller ikke da!

Denne gang snakker vi om pannekaker, Mao-imperialister, undergrupper, overgrupper og mellomgrupper, kriminalreformer, skvetne bankdiretører, kontrære retorikere, suffere, raddiser og folkeopplysningspuritanere i NRK. 

Alt sammen gjennom noen viltre måneder i Morgenbladet.

Kjør debatt!